ფაუნა

რეგიონში ხშირად ისმის კავკასიური შურთხის (Tetraogallus Caucasicus) ხმა. იგი კავკასიონის ყველაზე მაღალ უღელტეხილებსა და მწვერვალებზე გვხვდება, თუმცა მისი დანახვა ძნელია.

Read more

ფლორა

რეგიონის ბიომრავალფეროვნებას ცენტრალური და აღმოსავლეთ კავკასიონის მიჯნაზე მისი მდებარეობა განაპირობებს. ფშავ-ხევსურეთის ფლორა იშვიათ სახეობებს შეიცავს. მათგან 20-ზე მეტი სახეობა შესულია

Read more

რელიეფი

ფშავ-ხევსურეთის რეგიონი რთული ოროგრაფიით ხასიათდება. რეგიონის ტერიტორიის დიდი ნაწილი მთა-მდელოს ლანდშაფტებს უკავია, დანარჩენი კი მთა-ტყისა და გლაციალურ-ნივალური ტიპის ლანდშაფტებით ხასიათდება.

Read more

გეოგრაფიული მდებარეობა

ფშავ-ხევსურეთი მდებარეობს საქართველოს ჩრდილო-აღმოსავლეთ ნაწილში, კავკასიონის მთავარი ქედის სამხრეთ და ჩრდილოეთ კალთებზე. მისი ფართობი დაახლოებით 1600 კვ. კილომეტრია, მათ შორის

Read more

ასას აღკვეთილი

ასას აღკვეთილი მოიცავს მდინარე ასას ხეობის მარცხენა კალთას და მისი მარცხენა შენაკადების (არაგვისწყლის, ახიელისწყლის და სხვ.) ხეობების სათა- ვეებს. ასას

Read more

როშკის ბუნების ძეგლი

როშკის ბუნების ძეგლი მოიცავს მდი- ნარე როშკისწყლის ხეობას, სოფელ როშკიდან კავკასიონის მიმართულებით. ეფექტურ პეიზაჟებს ქმნის კავკასიონის ფერდობები და ერატიული (`მცოცავი“)

Read more

ფშავ-ხევსურეთის ეროვნული პარკი და მისი ზონები

ფშავ-ხევსურეთის ეროვნული პარკის ტერიტორიაზე პრაქტიკულად ხელუხლებელი ჰაბიტატების — ჯიხვის და ნიამორის პოპულაციების დაცვა/აღდგენის ხელშეწყობის მიზნით შექმნილია ბუნების მკაცრი დაცვის ზონა.

Read more

ფშავ-ხევსურეთის დაცული ტერიტორიები

ფშავ-ხევსურეთის დაცული ტერიტორიები შეიქმნა 2014 წელს (საქართველოს კანონი „ფშავ-ხევსურეთის დაცული ტერიტორიების შექმნისა და მართვის შესახებ“ 16 აპრილი, 2014 წ.) და

Read more

მდინარეები და ტბები

არაგვი პირაქეთა ხევსურეთის მთავარი მდინარეა, მისი შენაკადებია: ოხერ- ხევი, ხახმატის, ბუჩუკურთის, ლიქოკის, დათვისის წყლები და აკუშოს ხევი. ხევსურეთის არაგვს სოფ

Read more

კლიმატი

ფშავ-ხევსურეთის კლიმატი სიმაღლებრივი ზონების მიხედვით იცვლება. ჰაერის მასების მიმართულებაზე გავლენას კავკასიონის მთათა სისტემა ახდენს. შესაბამისად, სხვადასხვა ხეობას ხშირად განსხვავებული კლიმატი

Read more